ADVOKÁTNÍ   KANCELÁŘ

FIŠEROVÁ, FIŠER, ŠOBROVÁ


Naše advokátní kancelář s mnohaletou rodinnou tradicí se zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti trestního práva.


Služby pro Vás

  • Obhajoba v trestním řízení
  • Zastoupení ve vazebním řízení
  • Zastupování před Nejvyšším soudem ČR a Ústavním soudem
  • Zastupování v žádosti o podmíněné propuštění a přeřazení do jiného typu věznice
  • Zastupování ve věci vyhoštění
  • Zastupování poškozeného v trestním řízení
  • Zastupování v přestupkovém řízení

Kontaktujte nás


          Advokátní kancelář  Fišerová, Fišer, Šobrová   

          Kyjevská 50, 326 00  Plzeň

          číslo účtu: 2105997803/2700 UniCredit Bank

          číslo účtu úschov: 2106464099/2700 UniCredit Bank 

          info@akfiserova.cz


          JUDr. Jitka Fišerová

          e-mail: fiserova@akfiserova.cz

          tel: +420 602 263 181


          JUDr. Jakub Fišer

          e-mail: fiser@akfiserova.cz

          tel: +420 602 621 660


          Mgr. Barbora Šobrová

          e-mail: sobrova@akfiserova.cz

          tel: +420 602 616 480