ADVOKÁTNÍ   KANCELÁŘ

FIŠEROVÁ, FIŠER, ŠOBROVÁ


Naše advokátní kancelář s mnohaletou rodinnou tradicí se zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti trestního práva.


Služby pro Vás

  • Obhajoba v trestním řízení
  • Zastoupení ve vazebním řízení
  • Zastupování před Nejvyšším soudem ČR a Ústavním soudem
  • Zastupování v žádosti o podmíněné propuštění a přeřazení do jiného typu věznice
  • Zastupování ve věci vyhoštění
  • Zastupování poškozeného v trestním řízení
  • Zastupování v přestupkovém řízení


OBRAŤTE SE NA NÁS!

   Poskytujeme právní pomoc při obhajobě v prvoinstančním i odvolacím řízení, ve věcech mimořádných opravných prostředků, v řízení před Nejvyšším soudem ČR i Ústavním soudem ČR. Nabízíme kompletní právní služby při zastupování ve vazebním řízení, v řízení o žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, přeřazení do jiného typu věznice či ve věcech, které se týkají trestu vyhoštění. Poskytujeme také právní zastoupení poškozeného v trestním a právní služby v oblasti práva přestupkového.

   Naše advokátní kancelář poskytuje své služby na maximální profesní úrovni. Trestněprávní specializace nám umožňuje vykonávat obhajobu v trestním procesu s nejvyšší odborností. Nabízíme kvalitu potvrzenou mnohaletou vynikající pověstí a vysokým procentem úspěšných případů.

  Dále pak serióznost, kreativitu, diskrétnost a především nedocenitelný lidský přístup ke klientovi.

   Na jednotlivých případech pracujeme systematicky v trojčlenném expertním týmu složeném z advokátů s nejvyšším právním vzděláním schopných každodenně řešit trestněprávní problematiku.  

  Opíráme se o mnohaleté trestněprávní zkušenosti kolegyně JUDr. Jitky Fišerové, nabyté nejen více než dvacetiletou úspěšnou advokátní praxí, ale též svým dřívějším působením na Krajském soudu v Plzni. JUDr. Jitka Fišerová je dlouhodobě řazená mezi největší znalce českého trestního procesu a výkonu praktické obhajoby, a to s celorepublikovým přesahem.